ארכיון חודשי: נובמבר 2014

התלקיט באמצעות מערכת ניהול למידה moodle

"תלקיט" – מונח ישן-חדש.

במסגרת "הלמידה המשמעותית" המתרגשת עלינו השנה אנו שומעים את המושג "תלקיט" במקצועות הלימוד השונים שוב ושוב. התלקיט מוכר לחלקנו במילה הלועזית שלו, פורטפוליו, והוא משמש ככלי עבודה לאיסוף מכוון של עבודות התלמיד שבהן התלמיד מציג את התקדמותו, את מאמציו ואת הישגיו בתחום אחד או במגוון תחומים. התלקיט הוא כלי שמאחד שלושה תהליכי הוראה, הנחייה, למידה והערכה. ההנחה היא כי תהליך ההערכה הוא תהליך מתמשך, המתעד התפתחות יכולות לאורך זמן והוא חלק בלתי נפרד מהלמידה. התלקיט עשוי לשקף בצורה מהימנה את עבודתו של הלומד במהלך תקופה, ומהווה מרכיב נפוץ בשיטת ההערכה החלופית.

במקצוע עברית בבתי הספר התלקיט מכיל תהליכי כתיבה שונים המתרחשים במהלך השנה. חלקם תהליכים קצרי טווח בהם התלמיד נדרש לכתיבה מסוגות שונות, וחלקם תהליכים ארוכי טווח בהם התלמיד עוסק בנושא אחד מהיבטים שונים ומוציא תחת ידו תוצרי כתיבה תוך הערכה עצמית, הערכת עמיתים או קידום הכתיבה על ידי המורה והערכתה.

התלקיט מופיע בדרך כלל בצורת קלסר שבו נאגרים תוצרי הכתיבה מהשלב הראשוני ועד לתוצר הסופי. ברשומה זאת אני רוצה להציע את מערכת ניהול הלמידה moodle כמסייעת לתהליך הכתיבה, לדיאלוג מול המורה וכמערכת איסוף חלקי התהליך והצגתם לצורך רפלקציה (הדהוד) של התלמיד.

את תהליך הכתיבה ערכתי בכיתה במסגרת יחידת ההוראה נלחמים באלימות אותה יצרתי כתהליך ארוך טווח. יחידת לימוד זאת עוסקת בסרטון ככלי להבעת עמדה (טיעון), באמצעים רטוריים, בשחבור משפטים באמצעות הקשרים לוגיים, בכתיבת תגובה באמצעות טיעון וכן ביצירת דף הסברה בנושא אלימות.

יתרונות המערכת כמארגנת משאבים כבר ידועה לכל, וגם כאן היא שירתה אותי כראוי בהצגת המשימות באופן מובנה וברור.

את תהליך הכתיבה עצמו בחרתי לביצוע באמצעות פעילות WIKI שיתופית בין התלמיד למורה, אך נסתרת בשלב זה מן המשתתפים האחרים. בפעילות זאת נדרשו התלמידים לכתוב תגובה בעלת אפיון טיעוני לסרטון בו הם צפו. פעילות WIKI היא פעילות כתיבה משותפת על מסמך אחד. במסמך זה ניתן לשתול הערות בגוף הכתיבה, הערות כלליות וכן לראות את השינויים בכל שלב בביצוע וכן מי יצר את השינויים במסמך.

Screenshot 2014-11-24 00.34.55

אם דיברנו בהתחלה על התוצר כתהליך מתהווה, בפעילות WIKI ניתן לראות בפירוט את תהליך הכתיבה כולו בפירוט הזמנים, העורכים, השינוי במספר המילים ובאפשרויות עריכה.

Screenshot 2014-11-24 00.45.38

בבחירת "השוואת מסומנים" ניתן לראות את תוצרי הכתיבה בכל שלב לעומת שלב נבחר אחר. לצורך כתיבת הרפלקציה על הכתיבה מעניין, בדרך כלל, לראות את התוצר הראשוני לעומת תוצר הכתיבה הסופי כפי שמופיע כאן.

Screenshot 2014-11-24 00.55.39

בסיום תהליך הכתיבה מתפנים להערכת הכתיבה. בשלב זה כל תלמיד העלה כהערה כללית בWIKI את מחוון הכתיבה הכיתתי המשותף שבנינו. באמצעות המחוון התלמיד נתן לעצמו משוב והערכה מפורטים על התוצר הסופי.

Screenshot 2014-11-24 01.05.41

בסוף תהליך הכתיבה כל תלמיד בחר אם לשלוח את תוצר הכתיבה שלו לנמען אליו הפנה את התגובה או לשמור אותו לעצמו, וברמה הכיתתית התלמידים פרסמו את התוצר האישי שלהם עם כמה מילות סיכום על תהליך הכתיבה אותו עברו.

התלקיט בצורתו הדיגיטלית במערכת moodle מספק זמינות הן לתלמיד והן למורה בכל זמן ובכל מקום. תוצרי הכתיבה אינם מתפזרים ואין צורך ללקט אותם מכאן ומשם. היתרון החשוב ביותר כפי שראינו הוא היכולת של התלמיד ושל המורה לבחון את התקדמות התהליך ולהעריך את התוצר.

מודעות פרסומת