התלקיט באמצעות מערכת ניהול למידה moodle

"תלקיט" – מונח ישן-חדש.

במסגרת "הלמידה המשמעותית" המתרגשת עלינו השנה אנו שומעים את המושג "תלקיט" במקצועות הלימוד השונים שוב ושוב. התלקיט מוכר לחלקנו במילה הלועזית שלו, פורטפוליו, והוא משמש ככלי עבודה לאיסוף מכוון של עבודות התלמיד שבהן התלמיד מציג את התקדמותו, את מאמציו ואת הישגיו בתחום אחד או במגוון תחומים. התלקיט הוא כלי שמאחד שלושה תהליכי הוראה, הנחייה, למידה והערכה. ההנחה היא כי תהליך ההערכה הוא תהליך מתמשך, המתעד התפתחות יכולות לאורך זמן והוא חלק בלתי נפרד מהלמידה. התלקיט עשוי לשקף בצורה מהימנה את עבודתו של הלומד במהלך תקופה, ומהווה מרכיב נפוץ בשיטת ההערכה החלופית.

במקצוע עברית בבתי הספר התלקיט מכיל תהליכי כתיבה שונים המתרחשים במהלך השנה. חלקם תהליכים קצרי טווח בהם התלמיד נדרש לכתיבה מסוגות שונות, וחלקם תהליכים ארוכי טווח בהם התלמיד עוסק בנושא אחד מהיבטים שונים ומוציא תחת ידו תוצרי כתיבה תוך הערכה עצמית, הערכת עמיתים או קידום הכתיבה על ידי המורה והערכתה.

התלקיט מופיע בדרך כלל בצורת קלסר שבו נאגרים תוצרי הכתיבה מהשלב הראשוני ועד לתוצר הסופי. ברשומה זאת אני רוצה להציע את מערכת ניהול הלמידה moodle כמסייעת לתהליך הכתיבה, לדיאלוג מול המורה וכמערכת איסוף חלקי התהליך והצגתם לצורך רפלקציה (הדהוד) של התלמיד.

את תהליך הכתיבה ערכתי בכיתה במסגרת יחידת ההוראה נלחמים באלימות אותה יצרתי כתהליך ארוך טווח. יחידת לימוד זאת עוסקת בסרטון ככלי להבעת עמדה (טיעון), באמצעים רטוריים, בשחבור משפטים באמצעות הקשרים לוגיים, בכתיבת תגובה באמצעות טיעון וכן ביצירת דף הסברה בנושא אלימות.

יתרונות המערכת כמארגנת משאבים כבר ידועה לכל, וגם כאן היא שירתה אותי כראוי בהצגת המשימות באופן מובנה וברור.

את תהליך הכתיבה עצמו בחרתי לביצוע באמצעות פעילות WIKI שיתופית בין התלמיד למורה, אך נסתרת בשלב זה מן המשתתפים האחרים. בפעילות זאת נדרשו התלמידים לכתוב תגובה בעלת אפיון טיעוני לסרטון בו הם צפו. פעילות WIKI היא פעילות כתיבה משותפת על מסמך אחד. במסמך זה ניתן לשתול הערות בגוף הכתיבה, הערות כלליות וכן לראות את השינויים בכל שלב בביצוע וכן מי יצר את השינויים במסמך.

Screenshot 2014-11-24 00.34.55

אם דיברנו בהתחלה על התוצר כתהליך מתהווה, בפעילות WIKI ניתן לראות בפירוט את תהליך הכתיבה כולו בפירוט הזמנים, העורכים, השינוי במספר המילים ובאפשרויות עריכה.

Screenshot 2014-11-24 00.45.38

בבחירת "השוואת מסומנים" ניתן לראות את תוצרי הכתיבה בכל שלב לעומת שלב נבחר אחר. לצורך כתיבת הרפלקציה על הכתיבה מעניין, בדרך כלל, לראות את התוצר הראשוני לעומת תוצר הכתיבה הסופי כפי שמופיע כאן.

Screenshot 2014-11-24 00.55.39

בסיום תהליך הכתיבה מתפנים להערכת הכתיבה. בשלב זה כל תלמיד העלה כהערה כללית בWIKI את מחוון הכתיבה הכיתתי המשותף שבנינו. באמצעות המחוון התלמיד נתן לעצמו משוב והערכה מפורטים על התוצר הסופי.

Screenshot 2014-11-24 01.05.41

בסוף תהליך הכתיבה כל תלמיד בחר אם לשלוח את תוצר הכתיבה שלו לנמען אליו הפנה את התגובה או לשמור אותו לעצמו, וברמה הכיתתית התלמידים פרסמו את התוצר האישי שלהם עם כמה מילות סיכום על תהליך הכתיבה אותו עברו.

התלקיט בצורתו הדיגיטלית במערכת moodle מספק זמינות הן לתלמיד והן למורה בכל זמן ובכל מקום. תוצרי הכתיבה אינם מתפזרים ואין צורך ללקט אותם מכאן ומשם. היתרון החשוב ביותר כפי שראינו הוא היכולת של התלמיד ושל המורה לבחון את התקדמות התהליך ולהעריך את התוצר.

מודעות פרסומת

למה תנ"ך, למה?

בית ספר חדש, כיתה חדשה.

אני לא מכיר את התלמידים, אז החלטתי להכיר אותם בדרך קצת שונה, ועל הדרך גם לגרום להם להשמיע לעצמם, מדוע, בעצם, ללמוד תנ"ך.

מוזמנים לצפות בתהליך ברוג'ום מיוחד שערכתי.

// מהו התנ"ך בשבילי – פעילות פתיחה בכיתה י

שומרים על התהליך

במסגרת מיזם הכתיבה בכיתות יא התלמידים יוצרים תיק עבודות המבטא את תהליך רכישת מיומנות הכתיבה.

בתחילת התהליך התלמידים מתנסים בכתיבה חופשית, חווים את הקושי משלב הפקת הרעיונות לכתיבה ועד לכתיבת מאמרים במטרה לשכנע את הקוראים שלהם. מיזם הכתיבה נועד ליצור לתלמידים מסגרת לא מלחיצה (כמו בבחינות הבגרות) למחשבה וליצירתיות תוך דיאלוג שוטף עם מנחה הכתיבה (המורה) ועם עמיתים לספסל הלימודים.

20140911_172630

הכתיבה מתועדת בתיק עבודות כרונולוגי בו התלמיד רואה את התמורות שחלות באופן הכתיבה שלו. הציון בסוף התהליך ניתן על ידי מנחה הכתיבה ומביא בחשבון את כל תהליך הכתיבה על ידי התיעוד בתיק העבודות.

אז אתם מבינים שהתהליך שעוברים התלמידים הוא מחייב ולא פשוט בכלל. על זה נוסיף את הצורך תיעוד ובשמירה על כל פיסת נייר שנכתבה תוך כדי תהליך. ניסיתי לחשוב על כלי שיכול לעזור לתלמידים לתעד את הפעילות שלהם, ולי, כמורה, להיות נגיש לפעילות שלהם מבלי לסחוב את תיקי העבודות שלהם או לחפש אותם במקרה הגרוע.

כאן בא לעזרתי מערכת ה-MOODLE שאני אוהב, וגם הפעם המערכת לא אכזבה.

את התהליך אני מדגים בסרטון הבא:

תודה על תשומת הלב.

אגרון מושגים בעברית

או-טו-טו בגרות בלשון לכיתות י'.

אני מלמד לשון בבית הספר, ומגיש תלמידות ותלמידים לבחינות הבגרות בשני השאלונים. למדנו המון במהלך השנה, התנסינו בתרגילים שונים, ואף חווינו חוויות מעניינות (יותר או פחות).  נושאי הלימוד והבחינה בכיתות י' מתחלקים לארבעה נושאים שהקשר ביניהם הוא הדוק: הבנה והבעה, אוצר המילים והמשמעים, תחביר ומערכת הצורות.

לקראת פסח ולקראת סיום הלמידה חשבתי, שרצוי לתת לתלמידים "מבט על" בנושאים אלה, ולתת להם הזדמנות לערוך סקירה של כל החומר הנלמד תוך כדי זיהוי החזקות האישיות מול הנקודות הדורשות חיזוק, ואולי גם הזדמנות נוספת ללמידה.

בפעילות התמקדתי בעבודה שיתופית בין התלמידים על מטלה מאתגרת, שבסופה תוצר שיתופי רלוונטי ללומדים.

על כל התהליך ודוגמה מהתוצר ניתן לראות בקישור זה (מצגת prezi)  

אני משתמש במערכת moodle לניהול הלמידה בכיתה, ובתוך המערכת בחרתי בכלי "אגרון מונחים" המאפשר להגדיר מונחים בתחום הנלמד, בדומה למילון מורחב. הגדרתי את האגרון לשימוש התלמידים ונתתי להם את האפשרות להוסיף מונחים ולערוך אותם בעצמם תוך יצירת מידע מורחב על המושגים בדומה לפריטי תוכן בויקיפדיה), לשימוש כמאגר ידע, קישורים רלוונטיים, מצגות או תרגילים.
image

אשמח לשמוע מה אתם חושבים!

יניב